PRIVACYBELEID

Noordstar

Deze website is eigendom van Koninklijke Toneel Vereniging Noordstar. Als toneelvereniging bestaan wij bij de gratie van ons publiek, onze partners en onze medewerkers. Wij doen er dan ook alles aan om eenieders rechten en privacy te vrijwaren en te beschermen. Hierbij houdt De Noordstar zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Noordstar  of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Noordstar levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Noordstar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De Noordstar verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en aanbod constant te kunnen communiceren. Dit gaat om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Bij leden van de vereniging worden er additionele gegevens verzameld zoals geslacht, geboortedatum en datum van toetreding tot de vereniging. Uw gegevens zijn enkel door een beperkt aantal medewerkers consulteerbaar (zijnde, het dagelijks bestuur) die er allen toe gebonden zijn de vertrouwelijkheid van die informatie te vrijwaren.

HOE VERZAMELT DE NOORDSTAR UW PERSOONSGEGEVENS

 1. Registratie via ticketaankoop

Bij aankoop van een ticket worden een aantal persoonsgebonden gegevens geregistreerd en bijgehouden. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele event-gerelateerde informatie.

 

 1. Registratie door uw expliciete toestemming

Via inschrijving op de nieuwsbrief op de website, via contactformulieren tijdens voorstellingen kan u zich inschrijven om gerichte promotionele mails, nieuwsbrieven of drukwerk van De Noordstar te ontvangen. U wordt niet automatisch ingeschreven op basis van een ticketaankoop. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven. U vindt in dit Privacybeleid hoe u contact kan opnemen met ons.

 

De Noordstar verzamelt bij inschrijving de gegevens van al haar leden en update deze regelmatig bij de start van het toneelseizoen.

 

 1. Publieksbeelden
  Tijdens sommige van onze activiteiten is een fotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of via social media. Dit gaat vooral om beelden van de uitvoerders en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer herkenbaar zijn op één van de foto’s.

 

Sommige activiteiten worden gefilmd. Deze beelden worden achteraf gemonteerd tot promotiefilmpjes. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website, op Facebook, via een nieuwsbrief en/of op het youtube-kanaal van De Noordstar. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

 

Leden van De Noordstar geven door ondertekening van het privacybeleid hun expliciete toestemming voor publicatie van beelden op de website, op Facebook, de nieuwsbrief,  drukwerk, het youtubekanaal van De Noordstar of andere interne verwerking en communicatie.

 

Alle beelden worden bewaard op de beveiligde servers van De Noordstar.

 

Indien u beelden van zichzelf wil laten verwijderen, kunt u ons contacteren.

 

DE NOORDSTAR VERWERKT PERSOONSGEGEVENS MET ALS DOEL

 1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u contact opneemt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:

 1. het afleveren van de tickets
 2. toegangscontrole
 3. bepaling van tarieven (kind/volwassene)
 4. servicemailing voor en/of na uw bezoek
 5. contactname in geval van programmawijziging of annulering

 

 1. Communicatie

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

 1. Marketing

We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch via promotionele e-mails en/of nieuwsbrieven. Iedereen is vrij om zich hierop in en uit te schrijven.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. De Noordstargebruikt YMLP (Your Mailing List Provider) als marketing-automatiseringsplatform. YMLP is Up to date met de nieuwe privacywetgeving AVG/GDPR
  Het Privacybeleid van YMLP kan u hier raadplegen.
 • Het verzorgen van de internet omgeving (o.a. ontwikkeling en webhosting).
 • Het verzorgen van het ledenportaal (Op&Doek) (o.a. ontwikkeling en server hosting).
 • Het verzorgen van de IT infrastructuur (o.a. IT netwerk).

 

In geval van coproductie van voorstellingen kan De Noordstar occasioneel persoonsgegevens delen met één van zijn partners, teneinde zijn diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een activiteit.

 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 

Indien u niet langer informatie wenst te ontvangen over ons actuele programma, hetzij op papier hetzij elektronisch via promotionele e-mails en/of nieuwbrieven, kan u zich uitschrijven. Uitschrijven kan via een link onderaan deze mails of nieuwsbrieven, of via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Weet wel dat u in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan.

 

Indien u beelden en/of gegevens van zichzelf wil laten verwijderen, kan u contact met ons opnemen via de hieronder beschreven kanalen.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

 • Alle personen die namens De Noordstarvan uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij (of derde partijen) maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren geregeld of we aan deze privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoen.Wat houdt dit in:

 

 • Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en types persoonlijke gegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Mocht er toch een verdere verwerking nodig zijn (buiten wettelijke verplichtingen) dan zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens en wij zullen die respecteren.

 

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

KTV De Noordstar

Vinkenlaan 21

1640 Sint-Genesius-Rode

 

Bij bezwaren kunt u een verzoek/klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.

WIJZIGING PRIVACYBELEID

KTV De Noordstar kan zijn Privacybeleid wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website

 

http://www.noordstardelelie.net

 

Dit is de eerste versie en er werden nog geen wijzigingen aangebracht.

Mocht dit in de toekomst gebeuren dan worden oudere versies van het Privacybeleid opgeslagen in ons archief. Stuur ons een e-mail als u deze wil raadplegen.