Ik wil Mjoessof spreken (verf)

Ik wil Mjoessof spreken
De speeldagen zijn
Merselborre: zaterdag 16 maart 2024 om 20 uur
Merselborre: zondag 17 maart 2024 om15 uur
De Boesdaalhoeve: vrijdag 22 maart 2024 om 20 uur
De Boesdaalhoeve: zaterdag 23 maart 2024 om 20 u
De Boesdaalhoeve: zondag 24 maart 2024 om 15 uur
Brochure volavondstuk
Achter de schermen
geschreven door: Valentin Katajev
Regie: Luc Collin

"Ik wil Mjoessof spreken"

Inhoud en Thema's:

"Ik wil Mjoessof spreken" is een satirisch toneelstuk geschreven door Valentin Katajev en voor het eerst opgevoerd in 1936. Het verhaal draait om de hoofdpersoon, Ivan Prisjiboejev, een eenvoudige man die zijn ongenoegen wil uiten bij de autoriteiten, met name bij Jozef Stalin, de leider van de Sovjet-Unie. De titel van het stuk komt voort uit Ivan's vastberadenheid om zijn zaak direct aan Stalin voor te leggen, wat een ongebruikelijke en gevaarlijke onderneming is in het totalitaire regime van die tijd.

Het toneelstuk is doordrenkt met satire en humor, en het belicht de absurditeit van het bureaucratische systeem en de alledaagse moeilijkheden waarmee gewone mensen werden geconfronteerd in de Sovjet-samenleving. Katajev gebruikte deze komedie als een middel om politieke onderdrukking en de excessen van het regime aan de kaak te stellen.

Reacties en Receptie:

"Ik wil Mjoessof spreken" werd ontvangen met zowel lof als controverse. Het publiek waardeerde de humor en het gedurfde karakter van het stuk, omdat het openlijk kritiek uitte op de autoriteiten. De personages werden gezien als symbolen van de gewone burgers die moedig de strijd aangingen tegen een onrechtvaardig systeem.

Echter, gezien de politieke gevoeligheid van die tijd, waren de reacties van de autoriteiten minder positief. Stalin zelf zou het stuk niet hebben kunnen waarderen, en het werk van Katajev werd later beoordeeld als niet in lijn met de officiële ideologie van het communistische regime.

Politieke Context van Die Tijd:

De periode waarin "Ik wil Mjoessof spreken" werd geschreven en opgevoerd, was een tijd van intense politieke onderdrukking in de Sovjet-Unie onder Jozef Stalin. De zuiveringen en showprocessen waren in volle gang, waarbij politieke tegenstanders en vermeende vijanden van de staat werden vervolgd en geëxecuteerd. Kunstenaars en schrijvers werden onderworpen aan strenge censuur, en creatieve expressie werd sterk gecontroleerd.

Katajev's toneelstuk kwam dus op een moment van grote politieke risico's. Het feit dat het überhaupt werd geschreven en opgevoerd, getuigt van de moed van de kunstenaar en zijn bereidheid om zijn kritiek op het regime openlijk te uiten, ondanks de potentiële gevolgen voor zijn persoonlijke veiligheid en carrière.